לוגו משב

ארבע כוסות

מצווה לשתות ארבע כוסות יין במהלך ליל הסדר. המצווה חלה הן על גברים והן על נשים.  

המצווה נזכרת לראשונה במשנה, ויש לעשות מאמץ מיוחד למלא את המצווה: אדם שהיין מזיק לו (למשל גורם לו כאבי ראש) צריך אף על פי כן לשתות מעט, וגם עני צריך לשתות ארבע כוסות, אפילו אם יצטרך למכור את בגדיו לשם כך. 

מתי שותים? כוס ראשונה בתחילת הסדר; כוס שנייה בסוף פרק ה”מגיד” בסדר ההגדה של פסח ולפני אכילת המצה; כוס שלישית לאחר ברכת המזון; כוס רביעית אחרי פרק ההלל בסוף ההגדה. 

איך שותים? בהסבה על צד שמאל, כלומר כשהגוף נוטה שמאלה, שכן צורת ישיבה זו אפיינה בעבר אנשים מכובדים ובני חורין (בניגוד לעבדים).