אתר האינטרנט “משב”, הפועל בשם המתחם www.mashav.tv (להלן: “משב“) ובכתובות משנה המקושרות אליו, מופעל על ידי ארגון רבני צהר (ע”ר) ח.פ 580302099 מרחוב המלאכה 9, אזור התעשייה הצפוני, לוד (להלן: “בעלי האתר“). להלן נפרט את מדיניות הפרטיות של משב, שאותה הינכם מתבקשים לקרוא בקפידה.

 1. מבוא: אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר משב. במדיניות הפרטיות שלהלן נציג מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. המדיניות סוקרת, בין השאר, את המידע אשר רשאים בעלי האתר לאסוף על אודות המשתמשים באתר, ואת האופן שבו ישתמשו במידע הנמסר להם על ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על ידי בעלי האתר בעת כל שימוש של המשתמשים באתר. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד משאר תנאי השימוש באתר משב.
 2. סוג המידע שעשוי להיאסף: בעת שימוש באתר ייתכן שייאספו, יאוחסנו ויעובדו פרטים שונים עליכם, לרבות:
  • מידע שתזינו באתר בטפסים או בדרך אחרת (כמו יצירת פרופיל משתמש באתר או רכישה דרכו), אשר יכול לכלול שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, גיל, מקום מגורים, לאום, דת, רמה דתית, השכלה, פרטי כרטיס אשראי, תמונת פרופיל וכדומה.
  • מידע שייאסף מהמחשב או מהטלפון הנייד שלכם הכולל כתובת IP, ופרטים שונים עליו כמו איזו מערכת הפעלה מותקנת עליו, מהו סוג הדפדפן שבו השתמשתם ומה היה מיקומכם הגיאוגרפי בעת השימוש.
  • מידע שנאסף על הגלישה שלכם באתר, דוגמת אורך הביקור באתר, הדפים שצפיתם בהם, נתיבי מעבר בין עמודים באתר, מקור ההפניה שממנו הגעתם לאתר וכדומה.
 3. שימוש ב”עוגיות”: בעלי האתר עשויים להשתמש באתר ב”עוגיות” (קבצים שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות, לצורכי אבטחת מידע ועוד. הפרטים הנאספים יכולים לכלול מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. אם אינכם רוצים לקבל “עוגיות” תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלכם, אך יש לדעת שחסימת העוגיות עשויה למנוע שימוש בחלק מהשירותים באתר או לפגוע בחוויית הגלישה.
  הסכמה מרצון למסירת מידע: מובהר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, כי אין כל חובה חוקית או אחרת על משתמשים באתר למסור מידע לבעלי האתר וכי הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה שהמידע ניתן מרצון חופשי. כמו כן, ההסכמה שלכם לשימוש ב”עוגיות” המאפשרות איסוף מידע מהמחשב או הטלפון, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות בעת הביקור הראשון שלכם באתר משב, מאפשרת שימוש בעוגיות בכל ביקור אחר.
 4. שימוש במידע: בעלי האתר יוכלו לעשות שימוש במידע שייאסף או יימסר באתר משב, בהתאם למדיניות זו, לצורך מתן השירות הנדרש על ידי מוסר המידע בהתאם למהותו של השירות, אופיו, והנתונים הדרושים לבעלי האתר על מנת לספק את השירות, וכן לצרכים שונים, דוגמת שיפור והתאמת חוויית הגלישה באתר, הצעת שירותים, זיהוי משתמש באזורים, משלוח דיוורים, צירוף לקהילות, ניתוח מידע סטטיסטי וכדומה. בעלי האתר מגבילים את הגישה למידע האישי שלכם, לאנשים הזקוקים לגישה כאמור, על מנת לספק את השירות הנדרש, או לצורך המטרות שפורטו לעיל. אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. בעלי האתר ינהגו במידע וישמרו עליו, ובפרט במידע שעשוי להיכנס תחת הגדרת “מידע רגיש” בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א -1981, בהקפדה ובזהירות ובהתאם להוראות החוק.
 5. העברת מידע לצדדים שלישיים: בעלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרתם ואת המידע שנאסף על פעילותכם, אלא באחד מהמקרים המפורטים להלן :
  • כאשר הדבר נדרש לצורך נתינת השירות;
  • במקרה של הפרת הוראות תנאי השימוש על ידכם;
  • בהתאם לצו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור את הפרטים.
  • בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין בעלי האתר או מי מטעמם.
  • בכל מקרה שבו בעלי האתר יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לבעלי האתר, דוגמת חברה-אם, חברה-בת וחברה-אחות, וכן לגוף המפעיל את האתר בפועל מטעם בעלי האתר, ובלבד שאלה ישתמשו במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר משב ו/או עם בעלי האתר, לרבות שיתוף עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי;
  • במידה שבעלי האתר יארגנו את פעילותם או את פעילות אתר משב במסגרת אחרת וכן במקרה שישתנה המבנה המשפטי, לרבות מיזוג עם פעילותו של צד שלישי – הם יהיו זכאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • לפי בקשה מפורשת שלכם

  ככל שהועבר מידע לצד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות, לבעלי האתר לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש במידע זה על ידי הצד השלישי.

 6. קטינים: בעלי האתר אינם נותנים שירותיהם לקטינים מתחת לגיל 18 ואינם אוספים מידע על קטינים. על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לשימוש באתר. אם ייוודע לבעלי האתר כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר.
  שירותי האתר אינם מופנים לקטינים מתחת לגיל 18 ובעלי האתר אינם מעוניינים לקבל מידע אישי מקטינים. במידה שהינכם סבורים שנמסר לחברה מידע על ידי קטין ללא אישור הוראה או אפוטרופוס, אנא פנו אלינו לכתובת המפורטת להלן.
 7. הסכמה לשמירת מידע: בעלי האתר שומרים את המידע לצורך המטרות שפורטו לעיל. המידע מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, מחקר ושיווק וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתכם למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
 8. אבטחת מידע: בעלי האתר מייחסים חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכות אתר משב. לשם שמירת המידע, מופעלים, בין השאר, יישומים, מערכות ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גנבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית. עם זאת, אין ודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע אישי או אחר לא ייחשף, יאבד או ייגנב ממאגרי המידע.
 9. עלונים מקוונים ופרסומת ודיוור ישיר: קבלת מידע על אודותיכם במסגרת אתר משב, מתיר לבעלי האתר לעשות שימוש בפרטים לצורך משלוח עלוני מידע מקוונים ו/או דברי פרסומת. באפשרותכם לבטל את ההסכמה על ידי פנייה במייל שיפורט להלן לצורך כל עניין הנוגע לפרטיות, או בדרך אחרת שמאפשרות מערכות הדיוור.
  באישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הינכם מאשרים לבעלי האתר להשתמש בפרטים שלכם שנמסרו מרצונכם, כדי שבעלי האתר ישלחו לכם ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת (בהתאם לסעיף 17ג לחוק ו/או בהתאם לנדרש בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982) אשר יועברו אליכם באמצעות דיוור אלקטרוני.
  באפשרותכם לבטל את הסכמתכם באמצעות משלוח הודעה לכתובת או לחלופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליכם.
 10. זכות עיון: על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 11. שינוי מדיניות: בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או במיקום בולט אחר. הקישור למדיניות הפרטיות באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות.
 12. יצירת קשר ודיווח על פגיעה בפרטיות: במידה שהינכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה במהלך השימוש באתר משב, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנו אלינו באמצעות אחת מהדרכים הבאות: כתובת הדוא”ל office@tzohar.org.il או בטלפון: 077-7756565.
  נציגינו יעשו כל מאמץ לעמוד לרשותכם לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה במהירות האפשרית.